Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Skadeskjønn og skadetaksering

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Termografering

Alle boliger og næringsbygg skal oppfylle en rekke forskrifter og krav, og noen av disse omhandler krav til inneklima og energibruk.

Utvidet energimerking/TEK sjekk

Andre tjenester

Selmax utfører også:

  • Vedlikeholdsvurderinger
  • Innbo- og løsøretaksering
  • Reklamasjon taksering
  • Tomtetakst
  • Transportskader
  • Byggelånsoppfølging

Du kan lese mer om de forskjellige typene rapporter hos Estima
Selmax AS
Fjordgata 5
6413 MOLDE

Epost: post@selmax.no
Telefon: 469 62 353